Close
搜尋
Mar 28, 2024

2024 TaPM&R

2024復健科醫學會在台北盛大登場 💪

線性探頭領導品牌ALPINION安倍影超音波與治療肌肉疼痛、盆底肌強化的TeslaChair寵愛椅,

醫師們紛紛來到沃醫學展位上熱情詢問與體驗,讓沃們收穫滿滿❤️

感謝到場的醫師熱情參與,沃們下次見 😍

 

Event
1 2 3 4 5 6

Related Products關聯沃產品

Go top